Virtualus Taro kortų būrimas

Norėdami perskaityti iškritusios kortos reikšmę, atverskite ir dar kartą paspauskite ją.

Laiko juosta

Įsimylėję

Dabar jūsų veiksmai siejami su kitais žmonėmis…Kažką turėsite spręsti kartu, pasitarus. Sieksite tarpusavio bendrumo ir supratimo. Gali laukti romantiškas pasimatymas ar gražus vakaras su brangiu žmogumi … Kažkas gali stipriai paveikti jūsų minčių tėkmę, paveikti daromus sprendimus. Norėsis atsiverti, kad būtumėt sutikti tokie, kokie esate iš tikrųjų…Dabar tinkamas laikas bendrauti, keistis nuomonėmis ir emocijomis. Nejausite sąžinės graužaties, tiesiog mėgausitės bendravimu ir kitų žmonių skleidžiama šiluma…Sieksite dvasinio ir fizinio bendrumo. Lauksite aplinkinių palankumo ir pripažinimo…
Gali tekti aiškintis santykius, pajusite , kad kažkas keičiasi… Taip pat korta reiškia santykius, meilę,bendradarbiavimą.

Imperatorė

Kadangi Imperatorė simbolizuoja gausą ir vaisingumą, dabartiniai darbai ir ketinimai gali būti vaisingi ir sėkmingi… Jūs trauksite žmonių simpatijas, veikla turėtų sektis. Galite jausti teigiamą motinos įtaką, galite gauti gerą patarimą iš moters. Jūsų dėmesį gali traukti visa, kas gražu ir teikia malonumą… Jei kuruojate kažkokį projektą, turėtumėt pasirūpinti, kad jis būtų laiku užbaigtas. Tikriausiai norėsite padaryti įspūdį kažkokiam jums svarbiam asmeniui. Arba sieksite darnių, harmoningų ir šiltų santykių šeimoje, norėsite globoti…

Teisingumas

Ateina laikas atsakyti už savo veiksmus. Tikriausiai jums gali reikti priimti sprendimą, kuris turės įtakos ateičiai. Gal pasirašysite sutartis ar paprastai tarsitės su kitais žmonėmis. Mėgsite partneriškus ryšius, kontaktus… O gal jums teks būti tarpininku. Kartais korta reiškia, kad esate iš esmės teisūs, ir jūsų lūkesčiai dėl kitų žmonių požiūrio į jus gali pasiteisinti etine ar moraline prasme. Dabar jūsų vidinis kritikas neleis elgtis neteisingai, nelogiškai ar amoraliai… Muzikos kūrėjus ir rašytojus lydės įkvėpimas. Teisininkams irgi turėtų būti geras laikas. Gilesne prasme, turėtume būti teisingi sau ir kitiems, ieškoti savo tikrosios esmės. Sėkmė galima derybose. Jei dabar laikysitės teisingumo principų, jus lydės sėkmė…

Dienos korta

Šventikas

Dabar gerai suvoksite, ką turite ar privalote padaryti… Būsite linkę mokytis, išklausyti gerų patarimų, girdėti savo sąžinės balsą.. .Galite drąsiai kreiptis patarimo pas tuos, kuriais tikite. Elkitės taip, kad rytoj nebūtų dėl to gėda prieš save ir prieš kitus…Tačiau pasistenkite nebūti dogmatiški. Gali būti, kad teks bendrauti su stambiomis organizacijomis ar valdžios struktūromis. Galite sutikti žmones, kurie gali jums padėti . O gal tiesiog pajusite poreikį aplankyti “Dievo namus”. Nestabdykite savęs, jei jaučiate, kad jums to reikia. Dabar išgirstas geras pasiūlymas gali pakeisti jūsų gyvenimą…
Nebijokite klausti, keisti ir keistis… Ir išvis nieko nebijokite, nes viskas jūsų rankose… Šiuo metu geriausias padėjėjas – jūsų pačių sielos stiprybė.