Virtualus Taro kortų būrimas

Norėdami perskaityti iškritusios kortos reikšmę, atverskite ir dar kartą paspauskite ją.

Laiko juosta

Mirtis

Žvelgdami į kortą , jauskite palengvėjimą, nes nerimo ir nesėkmių periodas jau eina į pabaigą… Laukia neišvengiamos permainos ir transformacija. Viskas, su kuo jau kurį laiką teko grumtis – baigiasi, arba greit pasibaigs ir suteiks jums galimybę eiti toliau. Procesas šiek tiek primena senų šakų nukapojimą. Šio laikotarpio tikslas – išvalyti vietą naujam augimui.Tarsi sumetate senus pergyvenimus į komposto duobę supūti, o po to panaudojate tai “trąšoms”… Mirtis, šia prasme, lyg kūrybinės energijos sprogimas, naikinantis viską, kas nebeturi gyvybingumo. Irimas – būtina grandis kelyje į atsinaujinimą, apvalymas regeneracijos kelyje. Bendrąja prasme, korta reiškia atsikratymą nieko nebeduodančių įpročių . Gal jūs nusprendėte keisti gyvenimo būdą, nutraukti nieko nebenešančius santykius. Gal iš jų jau “išaugote”… Gal nutarėte keisti darbą.
Naikinama viskas, kas nėra svarbu. Jums suteikiama galimybė “prisikasti” iki reiškinių esmės, tarsi pamatyti jų skeletą… Tai jus išgelbės nuo beprasmių pastangų, kurios nebeduoda rezultatų…Paleiskite praeitį ir atvira širdimi pasitikite permainas, tada jos nebus tokios skausmingos ir atneš jums tikro palengvėjimo jausmą.

Žynė

Šiuo metu jus lydės mąslus žynės santūrumas. Neskubėkite greit ką nors nuspręsti. Turėsite apie ką pamąstyti… Gal gilinsitės į savo dvasinį pasaulį, įsiklausysite į intuiciją… Gali būti, kad jūsų gyvenime atsirado paslapčių, arba klausimų,kuriuos niekaip negalite išspręsti. Nebijokite klausti. Jums padės išmintinga moteris… Galite pajusti nepaaiškinamą ryšį su kažkokiu žmogumi, ir tai padės rasti išeitį iš keblios situacijos… Dabar jums padės intuityvi moteriška energija, nes logika čia bejėgė. Pagalvokite, ar šiuo metu nepamiršote ko nors svarbaus… Jei negalite išspręsti vidinių problemų, tai dabar geras laikas prašyti ezoterikų pagalbos…

Teisingumas

Ateina laikas atsakyti už savo veiksmus. Tikriausiai jums gali reikti priimti sprendimą, kuris turės įtakos ateičiai. Gal pasirašysite sutartis ar paprastai tarsitės su kitais žmonėmis. Mėgsite partneriškus ryšius, kontaktus… O gal jums teks būti tarpininku. Kartais korta reiškia, kad esate iš esmės teisūs, ir jūsų lūkesčiai dėl kitų žmonių požiūrio į jus gali pasiteisinti etine ar moraline prasme. Dabar jūsų vidinis kritikas neleis elgtis neteisingai, nelogiškai ar amoraliai… Muzikos kūrėjus ir rašytojus lydės įkvėpimas. Teisininkams irgi turėtų būti geras laikas. Gilesne prasme, turėtume būti teisingi sau ir kitiems, ieškoti savo tikrosios esmės. Sėkmė galima derybose. Jei dabar laikysitės teisingumo principų, jus lydės sėkmė…

Dienos korta

Mirtis

Žvelgdami į kortą , jauskite palengvėjimą, nes nerimo ir nesėkmių periodas jau eina į pabaigą… Laukia neišvengiamos permainos ir transformacija. Viskas, su kuo jau kurį laiką teko grumtis – baigiasi, arba greit pasibaigs ir suteiks jums galimybę eiti toliau. Procesas šiek tiek primena senų šakų nukapojimą. Šio laikotarpio tikslas – išvalyti vietą naujam augimui.Tarsi sumetate senus pergyvenimus į komposto duobę supūti, o po to panaudojate tai “trąšoms”… Mirtis, šia prasme, lyg kūrybinės energijos sprogimas, naikinantis viską, kas nebeturi gyvybingumo. Irimas – būtina grandis kelyje į atsinaujinimą, apvalymas regeneracijos kelyje. Bendrąja prasme, korta reiškia atsikratymą nieko nebeduodančių įpročių . Gal jūs nusprendėte keisti gyvenimo būdą, nutraukti nieko nebenešančius santykius. Gal iš jų jau “išaugote”… Gal nutarėte keisti darbą.
Naikinama viskas, kas nėra svarbu. Jums suteikiama galimybė “prisikasti” iki reiškinių esmės, tarsi pamatyti jų skeletą… Tai jus išgelbės nuo beprasmių pastangų, kurios nebeduoda rezultatų…Paleiskite praeitį ir atvira širdimi pasitikite permainas, tada jos nebus tokios skausmingos ir atneš jums tikro palengvėjimo jausmą.