Žurnalas „Būrėja” 2013 spalis nr 10 (123)

Apgamai ant rankų – sunkiai įmenamos gyvenimo paslaptys

Apgamas ant rankos vie­niems žmonėms atrodo pa­slaptingai ir patraukliai, ki­tiems apkartina gyvenimą. Kokią informaciją apie žmo­gaus gyvenimą ir ligas gali­ma išskaityti iš dėmelių ant rankų, pasakoja chiromantė Lara Adžgauskienė

Internete informacijos apie delnų li­nijų reikšmes apstu, o apie apgamų įtaką žmogaus gyvenimui trūksta. Ar ši chiromantijos sritis nepopuliari?

Ši chiromantijos sritis dar nėra visiškai ištirta. Nuo žilos senovės apgamai domina žmones, todėl aukštesnės jė­gos kartais padeda praskleisti paslap­ties šydą, leisdamos labiau pažinti no­rimą sritį.

Apgamai, kaip ir dėmės, atsiradusios nuo gimimo, domina tiek mokslinin­kus, tiek chiromantus. Kai kuriems žmonėms apgamai suteikia charizmos, kitiems neša kančias ir nelaimes. Visais laikais ezoterikai domėjosi šiais reiški­niais ir rado tam tikrą simboliką. Kai kurie ženklai – siųsti Dievo, kiti reiškia blogąsias jėgas. 

Kokią informaciją apie žmogaus svei­katą, charakterį ir gyvenimo būdą iš­duoda apgamai?

Apgamai, esantys ant rankų išorinės da­lies, turi neigiamą reikšmę. Pavyzdžiui, žymė ant dešinės rankos bevardžio pirš­to prie delno pagrindo gali reikšti nusi­vylimą meile arba išsiskyrimą. Tokį ženk­lą reikia uždengti vestuviniu arba arti­mo žmogaus dovanotu žiedu. Tai gali sumažinti negatyvų poveikį. Jeigu apga­mas yra ant mažojo piršto, tokiam žmo­gui gali būti sunku bendrauti, nors jis daug kalba. Tai gali būti tik kaukė, sau­ganti nuo aplinkinių. Delno srityje esan­tys apgamai gana reti. Jų atsiradimas – jeigu tai nėra įgimtas ženklas – gali rody­ti, kad ta rankos vieta arba kūno sritis yra pažeista. Greičiausiai tokiam žmogui kas nors linki blogo.

Anot medikų, apgamai gali rodyti me­džiagų apykaitos sutrikimus, infekcijas, kovą su bakterijomis ir virusais, odos pa­žeidimus, taip pat patologinius procesus, vykstančius organizme.

Ar šių ženklų stimuliavimas, lietimas, masažavimas gali išgydyti ligas ir pa­keisti gyvenimą?

Nemanau, kad tai yra įmanoma, nebent šie veiksmai gerina kraujotaką. Stimulia­vimas – tik atsitiktinis žmogaus įsikiši­mas. Šie ženklai atsiranda ir nyksta atsi­žvelgiantį sveikatos būklę arba žmogaus daromus sprendimus. Jeigu būsite pozity­vus ir rūpinsitės sveikata, pasikeis ne tik gyvenimas, bet ir kai kurie rankų ženklai. Kartais apgamai atspindi mūsų daromus sprendimus arba yra praeities įvykių at­garsis, už kurį turime atidirbti.

Ką rodo įgimti apgamai arba dėmės?

Prigimtinės dėmės rodo praeities karmi­nes kovas, kurios mus persekioja. Šiuos paslaptingus ženklus apgaubė prietarai. Pavyzdžiui, jeigu nėščioji pavagia kokį nors daiktą ir vėliau prisiliečia rankomis prie savo kūno, tai toje vietoje vaikas gali turėti dėmę. Sakoma, kad įgimtos dėmės yra stiprių emocijų, išgyvenimų padarinys, kurį patiria nėščios moterys. Juk būsima mama turi dvi karmas – savo ir vaiko.

Ką reiškia apgamai, primenantys dangaus kūnus?

Jeigu dėmė yra pusmėnulio formos – tai dieviškojo prisilietimo ženklas, ypač jei apgamas yra ant dešinės rankos riešo. To­kių žmonių stipri energetika, jie turi eks­trasensinių galių, kurias teisingai nukrei­pę gali padėti kitiems. Žvaigždės, geo­metrinės formos – trikampiai, kvadratai ir apskritimai – turi daugybę reikšmių, ku­rios priklauso nuo kūno ženklų visumos.

Teigiama, kad gyvūnų kūnus prime­nančios dėmelės pranašauja nesėk­mę. Ar tikrai?

Įgimta dėmė, panaši į dramblį, byloja apie sunkią įsipareigojimų naštą. Labai stiprią reikšmę turi dėmė, esanti arti riešo. Ezoterikai šį ženklą vadina neturinčiu dieviškojo palaiminimo. Galbūt ši žymė simbolizuoja giminės karmines skolas. Tokiam žmogui dažniausiai būna labai sunku gyventi. Tačiau jei jis darys aplinkiniams gera, nesileis į smulkmeniškumą, nebus priekabus ir nelinkės blo­go, tada galės įveikti šią kar­mą. Taip nuo negatyvių apraiškų apsaugosite savo vaikus ir būsimas kartas. Ženklas panašus į paukštį, gali reikšti reikšmingus gyvenimo pokyčius.

Ar randai ir nuospaudos taip pat daro įtaką mūsų gyvenimui?

Žmogaus neapdairumo ženklai – randai –  gali rodyti neatsargumą, nesusikaupimą, pervargimą ir išsiblaškymą. Nuospaudos gali liudyti gyvenimo būdą ir veiklos sritį – sunkų fizinį darbą. Tačiau nemanau, kad šie ženklai drastiškai keičia žmogaus gyvenimą.

Kokią reikšmę turi apgamų arba dė­mių spalva?

Balti arba šviesūs apgamai neša geras žinias, juodi, tamsūs – negatyvius dalykus, raudoni – įspėja apie operacijas, pažeidimus, melsvos dėmelės rodo kraujo užterštumą.

Ar apgamų dydis turi įtakos?

Apgamų dydis labiausiai rūpi medikams. Chiromantams daug svarbiau yra ne dy­dis, o dėmių pobūdis – ar jos yra įgimtos, ar įgytos. Jeigu dėmės atsirado neseniai, tai jas galima sieti su tam tikrais negaty­viais veiksniais, pavyzdžiui, nužiūrėjimais, ligomis. Panaikinus priežastis, išnyksta ir apgamai. Tačiau negalima apie žmogaus būklę spręsti tik iš vieno apgamo, reikia matyti visumą. Nuo saulės atsiradusios pigmentinės dėmės reikšmės neturi.

Teko skaityti, kad vyrams sėkmę neša apgamai, esantys dešinėje kūno pu­sėje, moterims – kairėje. Ar tai tiesa?

Ant kairės rankos esantys apgamai yra įgimti, ant dešinės – įgyti. Tačiau visur yra išimčių. Kairėje pusėje galima maty­ti motinos karminę įtaką, jos giminės li­gas, dešinėje – tėvo. Kairiarankiams – atvirkščiai. Nėra laimingesnių arba ne­laimingesnių pusių. Visi ženklai sudaro visumą, kuri leidžia nusakyti žmogaus charakterį ir gyvenimą.

Konkrečios apgamų ir dėmių reikšmės

 • Taškas Jupiterio kalne – geros reputacijos praradimas arba nelaimė.
 • Taškas Saturno piršto trečiame narelyje – finansiniai nuostoliai dėl moters kaltės.
 • Juodas taškas Saturno piršto pirmame narelyje – perspėjimas dėl galimo už­sikrėtimo maliarija.
 • Taškas Merkurijaus kalne perspėja apie kojų sužeidimus ir nelaimingą atsitikimą.
 • Taškas Aukštajame Marso kalne rodo galimą sužeidimą kautynėse arba kovoje.
 • Taškas Veneros kalne – nusivylimas meile.
 • Taškas Mėnulio kalne perspėja saugotis vandens, taip pat įspėja apie geltą arba kepenų ligas.
 • Taškas ant nago gali rodyti nervingumą arba liūdesį.
 • Juodas taškas ant nykščio gali reikšti galimą nusikaltimą dėl aistros.
 • Taškas rankos kvadrate – delno plotas tarp Širdies ir Galvos linijų – įspėja apie astmą.
 • Juodai melsvas taškas ant nago – užterštas kraujas.
 • Baltas taškas Galvos linijoje ties Saulės kalnu – sėkmė literatūrinėje veikloje.
 • Baltas taškas Galvos linijoje ties Merkurijaus kalnu – sėkmė mokslinėje veikloje.
 • Taškas Galvos linijoje ties susikirtimu su Gyvenimo linija įspėja apie galvos ligas.
 • Taškas Galvos linijoje ties Saturno kalnu – galimos dantų problemos.
 • Taškas Širdies linijoje – silpnas seksualinis aktyvumas arba apsinuodijimo pavojus.
 • Raudonas taškas Širdies linijoje rodo šeimyninio gyvenimo sunkumus.
 • Juodas taškas Santuokos linijoje – galimas partnerio praradimas, kliūtys arba sunkumai meilės srityje.
 • Daug taškų Santuokos linijoje rodo partnerio silpną sveikatą.
 • Taškas Santuokos linijoje ties Merkurijaus kalnu – šeimos nepriteklius.

 Orginalūs žurnalo puslapiai: